Kênh phân phối hiệu quả

Hiện tại chúng tôi cung cấp tới Quý khách hàng theo các kênh phân phối sau đây:

- Cung cấp tới tận cơ sơ kinh doanh cửa quý khách hàng sau khi đã xác nhận đơn hàng 

- Miễn phí vận chuyển máy cắt nhôm trên toàn quốc

- Chúng tôi phân phối dưới các kênh bán lẻ các phần của dây chuyền máy sản xuất cửa nhôm, hay cả dây chuyền