• Máy đột dập thủy lực nhôm xingfa 30 dao

Máy đột dập thủy lực nhôm xingfa 30 dao

 • Máy đột dập 30 dao
 • Máy đột khóa cửa đi, đột lỗ bản lề, ke nhảy, chốt sập ...
 • Máy làm bằng kim loại cao cấp
 • Công suất hoạt động mạnh
 • Bảo hành chính hãng

Máy đột dập thủy lực nhôm xingfa 30 dao - Đây là chiếc máy đột dập đầy đủ chức năng nhất dành cho nhôm xingfa như đột ổ khóa cửa đi, đột lỗ bản lề, lỗ thoát nước, đột ke nhảy xingfa, đột chốt sập

Các chức năng của máy đột dập thủy lực nhôm xingfa 30 dao

 1. Đột thoát nước khung bao cửa sổ
 2. Đột bánh xe của lùa hệ 55 xingfa
 3. Đột ke nhảy cửa đi
 4. Đột ke nhảy cửa đi
 5. Đột bản lề khung bao phải
 6. Đột bản lề khung bao trái
 7. Đột bản lề cánh phải
 8. Đột bản lề cánh trái
 9. Đột bụng đa điểm cửa sổ
 10. Đột đa điểm cửa lùa xingfa
 11. Đột đa điểm cửa lùa xingfa
 12. Đột thoát nước
 13. Đột ke nhảy xingfa
 14. Đột ke nhảy xingfa
 15. Đột ke nhảy xingfa
 16. Đột mặt trên khóa phải
 17. Đột mặt trên khóa trái
 18. Đột bụng khóa phải cửa đi
 19. Đột bụng khóa trái cửa đi
 20. Đột mặt trên đa điểm cửa sổ
 21. Đột chốt sập cửa lùa
 22. Đột bụng cây đố đáy
 23. Đột bụng cây đố đáy phải
 24. Đột bụng cây đố đáy trái
 25. Đột cây ốp tạo móc cửa lùa xingfa hệ 55
 26. Đột cây ốp tạo móc cửa lùa xingfa hệ 55
 27. Đột ke nhảy xingfa hệ 55
 28. Đột cây ốp tạo móc cửa lùa xingfa hệ 55
 29. Đột cây ốp tạo móc cửa lùa xingfa hệ 55
 30. Đột cây ốp tạo móc cửa lùa xingfa hệ 55
Sản phẩm liên quan
Máy đột dập thủy lực 39 dao| Máy đột nhôm HOPO
Máy đột dập thủy lực 39 dao| Máy đột nhôm HOPO
Máy đột dập nhôm 17 dao| Máy đột dập nhôm PMA
Máy đột dập nhôm 17 dao| Máy đột dập nhôm PMA