Máy làm cửa nhôm hãng ELUMATEC - Germany

Máy copy và khoan khóa AS170
Máy copy và khoan khóa AS170
Máy phay đầu đố tự động AF 233
Máy phay đầu đố tự động AF 233
Máy cắt ke tự động SAS 142/42
Máy cắt ke tự động SAS 142/42
Máy cắt nhôm 1 đầu 45-90 độ MSG 245
Máy cắt nhôm 1 đầu 45-90 độ MSG 245
Máy cắt nhôm 1 đầu Yilmaz ACK 420S
Máy cắt nhôm 1 đầu Yilmaz ACK 420S