Máy phay rãnh thoát nước

Máy phay rãnh thoát nước SCX03-60
Máy phay rãnh thoát nước SCX03-60
Máy phay rãnh thoát nước SCX02-3X60
Máy phay rãnh thoát nước SCX02-3X60
Máy phay rãnh thoát nước 2 đầu SCX02-2*60
Máy phay rãnh thoát nước 2 đầu SCX02-2*60