Lưỡi cắt Nhôm

Lưỡi cắt nhôm 250x30x120T
Lưỡi cắt nhôm 250x30x120T