Sản phẩm

Máy hàn nhôm PADIKE 730
Máy hàn nhôm PADIKE 730
Máy phay 2 đầu WEIKE WSZ2-CNC-3200
Máy phay 2 đầu WEIKE WSZ2-CNC-3200
Máy đột dập hơi 21 dao
Máy đột dập hơi 21 dao
Máy ép góc cơ WEIKE WZJ-160Z
Máy ép góc cơ WEIKE WZJ-160Z
Máy phay đố trung tâm CNC WDX3-CNC-300 WEIKE
Máy phay đố trung tâm CNC WDX3-CNC-300 WEIKE
Máy cắt nhôm 2 đầu HEGA DS150i
Máy cắt nhôm 2 đầu HEGA DS150i
Máy đột dập hơi 34 dao
Máy đột dập hơi 34 dao
Máy đột dập thủy 29 dao đột Xingfa, lùa 93 và PMA
Máy đột dập thủy 29 dao đột Xingfa, lùa 93 và PMA
Máy uốn vòm Dezo CNC LWYJ-80-40T
Máy uốn vòm Dezo CNC LWYJ-80-40T
Máy phay đố WDX3-CNC-250
Máy phay đố WDX3-CNC-250
Máy cắt nhôm nội thất 2 motor HT-355
Máy cắt nhôm nội thất 2 motor HT-355
Máy cắt nhôm nội thất 4 motor HT-355
Máy cắt nhôm nội thất 4 motor HT-355