Sản phẩm

Mũi khoan nhôm phi 6
Mũi khoan nhôm phi 6
Mũi khoan nhôm 8x25/120x8
Mũi khoan nhôm 8x25/120x8
Mũi khoan ổ khóa Phi 8
Mũi khoan ổ khóa Phi 8
Mũi khoan nhôm phi 6x25/80x8
Mũi khoan nhôm phi 6x25/80x8
Mũi khoan nhôm 8x14/80x8
Mũi khoan nhôm 8x14/80x8
Mũi khoan nhôm 8x25/120x8
Mũi khoan nhôm 8x25/120x8
Mũi khoan nhôm 1 ME
Mũi khoan nhôm 1 ME
Lưỡi cắt nhôm của máy TEKNA
Lưỡi cắt nhôm của máy TEKNA
Lưỡi cắt nhôm của máy Pressta-Eisele
Lưỡi cắt nhôm của máy Pressta-Eisele
Lưỡi cắt nhôm của máy elumatec
Lưỡi cắt nhôm của máy elumatec
Lưỡi cắt nhôm 500x4.4x30x120T
Lưỡi cắt nhôm 500x4.4x30x120T
Lưỡi cắt nhôm 455x4.0x30x120T
Lưỡi cắt nhôm 455x4.0x30x120T